Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Τροποποίηση της 36/2023 απόφασης «Ορισμός εκκαθαριστή δαπανών και υπεύθυνου ταμειακής διαχείρισης για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια μουσικών οργάνων του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Δράμας», για το έργο: «Αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών Δήμου Δράμας (Κινηματογράφος Ολύμπια και Ωδείο Δράμας).

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024
image_print