Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της 506/2016 ΑΔΣ με τίτλο “Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας & ετήσια συντήρηση για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας”

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017
image_print