Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τροποποίηση της 52/2022 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας. (περί πρακτικών σχολικών τροχονόμων)

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023
image_print