Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της 525/2019 Απόφασης Δημοτικού συμβούλιου περί Έγκρισης δράσεων διαφημιστικής προβολής Δήμου Δράμας για το έτος 2020

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020
image_print