Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Tροποποίηση της 57/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72» ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024
image_print