Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 92 2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020
image_print