Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση της απόφασης 65/ 2021 της Ο.Ε. περί αποδοχής δωρεάς και έγκριση τροποποιημενου σχεδίου της σύμβασης δωρεάς για την εκτέλεση των υπηρεσιών και μελετών: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ, ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ & ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚO ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ»

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021
image_print