Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Τροποποίηση της αρ.1006/2016 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την ανασυγκρότηση της Δημοτική Επιτροπής Παιδείας.

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016
image_print