Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση της αρ.83/2022 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023 – 2026»

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022
image_print