Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Τροποποίηση της αριθ.12895/31-03-2015 έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Φιλανθρωπικού Σωματείου ΄΄ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ΄΄ « Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας »

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015
image_print