1

Τροποποίηση της αριθ.12895/31-03-2015 έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Φιλανθρωπικού Σωματείου ΄΄ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ΄΄ « Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας »