Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τροποποίηση της αριθ.45/2017 από φασης σχετικά με τον καθορισμό κενών θέσεων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017
image_print