Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση της αριθμ. 397/2020 ΑΟΕ με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας – αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου έτους 2021 – αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής με νέα μέλη

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
image_print