Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της αριθμ. 714/2018 απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου μας για το διάστημα από 01-09-2019 έως 31-12-2019 και συγκρότησης αυτών για το έτος 2020

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019
image_print