Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Τροποποίηση της αριθμ.87/2076/12-10-2016 απόφασης Προέδρου για ορισμό υπευθύνου λογαριασμού της Πράξης με τίτλο :ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ(Κ.Η.Φ.Η) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020
image_print