Τροποποίηση της αριθμ. 92/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την σίτιση ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου Δράμας στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνoϊού COVID-19.

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020
image_print