Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 405/-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Συγκρότησης επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για το έτος 2021

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021
image_print