Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 238/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στο σκέλος της συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής»

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022
image_print