Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.41 2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ

Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
image_print