Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 442/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023
image_print