Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφαση της Ο.Ε. και μείωση – διαγραφή οφειλής σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 52 του Ν. 4483/31-7-2017.

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018
image_print