Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της υπ’αρίθμ. 129/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας – εκλογή νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας»

Τρίτη, 2 Απριλίου 2019
image_print