Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της κατηγοριοποίησης για την αδειοδότηση της αθλητικής εγκατάστασης γήπεδο ποδοσφαίρου «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» ΑΠΚ «Δ.ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ»- ν.4479/2017(Α΄94) «Τροποποιήσεις του ν.2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020
image_print