Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της κατηγοριοποίησης και αδειοδότησης της αθλητικής εγκατάστασης (Δημοτικό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών) – ν. 4479/2017 (Α΄94) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄21) και άλλες διατάξεις.

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020
image_print