Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της με αρ.465/2023 απόφασης Δ.Σ. περί: «Έγκρισης προϋπολογισμού του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. οικονομικού έτους 2024 (αρ.81/2023 απόφαση Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας)

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024
image_print