Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της με αρ.466/2023 απόφασης Δ.Σ. περί: «Έγκρισης στοχοθεσίας 2024-Πίνακας 5Α του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. (αρ.82/2023 απόφαση Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας)

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024
image_print