Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση της με αριθμ. 186/2018 ΑΔΣ περί «Υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Ε.Π. ¨Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής¨ που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) με τίτλο ¨Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019
image_print