Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση των όρων της υπ’ αρίθμ. 144/2023 απόφασης οικονομικής επιτροπής για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΨΗΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ”

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023
image_print