Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Δράμας στο Ο.Τ. του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020
image_print