Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου της Σκαλωτής του Δήμου Δράμας στο Ο.Τ.9.

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020
image_print