Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Τροποποίηση του εν ισχύ Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας – ενσωμάτωση του τ. Ν.Π.Δ.Δ. στην υφιστάμενη οργανική δομή(αρ.159/2024 γνωμοδότηση Δ.Ε.)

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024
image_print