1

Τροποποίηση του προϋπολογισμού Δαπανών Φεστιβάλ ταινιών μικρού Μήκους Δράμας.