Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΚΥΚΛ. ΚΗΥ-9410 & ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΥΠ΄ΑΡ. ΚΗΗ-5288

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
image_print