Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Βελτίωση νότιου πάρκου ΤΚ Κουδουνίων. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020 και 2021. Για το έτος 2020 υποχρέωση ποσού 10.000,00€ και για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 2.000,00€

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020
image_print