Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

Βεβαίωση Π.Ο.Υ. Ανάθεσης εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για το οικονομικό έτος 2024.

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2023
image_print