Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο..Υ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021
image_print