1

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ Α.Α.Υ. ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ