Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κάλυψη των αναγκών επιστημονικής και λειτουργικής υποστήριξης του Τμήματος Τ.Π.Ε. του Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2023
image_print