Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

Βεβαίωση Π.Ο.Υ. πολυετούς υποχρέωσης με θέμα: Υπηρεσίες συντήρησης- υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δ. Δράμας για τα έτη 2023-24

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022
image_print