Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ,ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ -υποέργο 2 για έτη 2018- 2021.Απόφαση ένταξης 45170/26-4-2018 υπουργείου οικονομίας & ανάπτυξης-ΣΑΕΠ-031/1.Κωδικό ΟΠΣ 5010732 Επιχ/κό πρόγραμμα ΑΜ

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print