Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Yπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των δικτύων και συσκευών δικτύωσης του Δήμου Δράμας, με απ ευθέιας ανάθεση

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012
image_print