Δελτίο τίπου – Πίνακα Θεμάτων της 2ης /31-01-2014 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το δελτίο τύπου