Δελτίο τύπου – Διαθέσιμοι στο κοινό οι κλιματιζόμενοι χώροι του Δημαρχείου 10-07-2012

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου