Δελτίο Τύπου – Εγκάρδια συνάντηση του Δημάρχου Δράμας με τους κατοίκους της Κοινότητας Καλού Αγρού 23-02-2012

Δείτε το Δελτίο Τύπου