Δελτίο Τύπου – Έκδοση αδείας για το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου