Δελτίο Τύπου – Επίσκεψη του Δημάρχου Σαράντα Εκκλησιών (Κιρκλαρελί) στον Δήμαρχο Δράμας

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου