1

Δελτίο Τύπου Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τον Προγραμματισμό ΟΤΑ τη Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου και το Στρατηγικό Σχεδιασμό Δήμου Δράμας για την δημοτική περίοδο 2015-2019

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου