Δελτίο τύπου – Μετακινήθηκαν τα κιγκλιδώματα για την ασφαλή διέλευση των μαθητών

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου