Δελτίο τύπου – ΠΙΝΑΚΑ 44ης /23-12-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Διαβάστε το δελτίο τύπου