Δελτίο Τύπου Πίνακα Ανάρτησης Θέματος της 22ης /27-11-2014 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου